Growing Up

 

 

Photography by Olya Avstreyh
Model Sofia-Zlata Shestakovskaya

 

Contributors: